ჩაურიცხეთ საიტის ანგარიშზე თანხა ოჯახის წევრს, რომელიც მოახდენს საყიდლების შეძენა-ორგანიზებას.

გადახდის შემდეგ, შეტყობინება გადაეგზავნება ადრესატს.

ჩარიცხული თანხა გადაეგზავნოს ადრესატს  

შესვლა სოციალური ქსელებით

საყიდლების სია
საყიდლების სია ცარიელია

საყიდლების სია
საყიდლების სია ცარიელია